യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്? | What is the longest river in Europe?

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്? 


യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി വോൾഗ നദിയാണ്. റഷ്യയുടെ വിശാലമായ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന വോൾഗ നദി, ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ചരിത്രപരവും സുപ്രധാനവുമായ ഒരു ജലപാതയാണ്.

വോൾഗ നദി മോസ്കോയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള വാൽഡായി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു, കാസ്പിയൻ കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് 3,531 കിലോമീറ്റർ (2,194 മൈൽ) വിസ്മയകരമായി ഒഴുകുന്നു. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദികളിൽ ഒന്നാണിത്.

നദിയുടെ പേര്, "വോൾഗ", പഴയ സ്ലാവിക് പദമായ "വോൾജി" എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, "ഈർപ്പം" അല്ലെങ്കിൽ "ആർദ്രത" എന്നർത്ഥം വരുന്ന, റഷ്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഉചിതമായി വിവരിക്കുന്നു. വോൾഗ നദി ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷത മാത്രമല്ല, റഷ്യൻ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി നദിയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവനാഡിയാണ്. അതിന്റെ ജലം മത്സ്യബന്ധനത്തിലൂടെ ഉപജീവനം പ്രദാനം ചെയ്‌തു, അതിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. ചരിത്രപരമായി, റഷ്യയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തെ കാസ്പിയൻ കടലിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാര പാതയായി വോൾഗ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത് ചരക്കുകളുടെയും ആളുകളുടെയും സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കി, പ്രദേശത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക വികസനത്തിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകി.

വോൾഗ നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് നിസ്നി നോവ്ഗൊറോഡ്. നിസ്നി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ചരിത്ര നഗരം വോൾഗ, ഓക നദികളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇതിന് സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുണ്ട്, മധ്യകാല റഷ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ന്, നിസ്നി നോവ്ഗൊറോഡ് ആധുനികതയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സമന്വയമാണ്, നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചരിത്ര കേന്ദ്രവും ഊർജ്ജസ്വലമായ സാംസ്കാരിക രംഗവും.

വോൾഗയിലെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ നഗരം ടാറ്റർസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ കസാൻ ആണ്. കസാൻ അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്കും റഷ്യൻ, ടാറ്റർ സംസ്കാരങ്ങളുടെ അതുല്യമായ മിശ്രിതത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ്.

യുനെസ്‌കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലമായ കസാൻ ക്രെംലിൻ, യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളികളിലൊന്നായ കോൾഷറിഫ് മോസ്‌ക് എന്നിവ പോലുള്ള ആകർഷകമായ ലാൻഡ്‌മാർക്കുകൾ ഈ നഗരത്തിലുണ്ട്. കസാനിലെ സന്ദർശകർക്ക് വോൾഗയുടെ തീരത്തെ മനോഹരമായ പശ്ചാത്തലം ആസ്വദിച്ച് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഈ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്സ്‌ട്രി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.

വോൾഗ നദി തെക്കോട്ട് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ, അത് മുമ്പ് സ്റ്റാലിൻഗ്രാഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വോൾഗോഗ്രാഡ് നഗരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നായ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത് നടന്ന സ്റ്റാലിൻഗ്രാഡ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ നഗരത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം ഉണ്ട്.

ഇന്ന്, നഗരം ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തെ മമയേവ് കുർഗാൻ സ്മാരക സമുച്ചയത്തോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, അതിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന മാതൃഭൂമി കോളുകളുടെ പ്രതിമ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൂടുതൽ താഴേക്ക്, വോൾഗ നദി കാസ്പിയൻ കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു, നിരവധി തണ്ണീർത്തടങ്ങളും വന്യജീവി ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും ഉള്ള ഒരു അതുല്യ ഡെൽറ്റ രൂപപ്പെടുന്നു. ദേശാടന പക്ഷികളുടെ നിർണായക ഇടത്താവളമാണ് ഡെൽറ്റ, വിവിധയിനം സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആവാസകേന്ദ്രമാണ്. യുനെസ്കോയുടെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആയി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശമാണിത്.


യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ നദിയായ വോൾഗ നദി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു അത്ഭുതം മാത്രമല്ല, റഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. റഷ്യയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിന്റെ തീരത്തുള്ള നിസ്നി നോവ്ഗൊറോഡ്, കസാൻ, വോൾഗോഗ്രാഡ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾ റഷ്യയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തിലേക്ക് ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ സന്ദർശകർക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും അതുല്യമായ മിശ്രിതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, അതിന്റെ ടെർമിനസിലെ വോൾഗ നദി ഡെൽറ്റ ഒരു സുപ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക നിധിയാണ്. വോൾഗ നദിയും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് റഷ്യയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു ബഹുമുഖ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

Schengen Country List

मलक्का जल संधि किसको अलग करती है? | Malakka jal sandhi kisko alag karti hai

विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? | Vishwa ki sabse lambi jal sandhi kaun si hai